זכור - אמונה בימי השואה


חודש אייר תשס"ו - שישים ואחת שנים לכניעת גרמניה ולשחרור המחנות


שאלות מעמק הבכא
הודיה לקב"ה על השחרור

המקום והזמן: העיר וינה, ראש חודש אייר תש"ה.
באותו היום כבש צבא ברה"מ את העיר וינה, והיהודים, שנשארו במחנות העבודה בעיר, יצאו לראשונה מזה שנים לחופשי.

השאלה כפי שכתב הרב צבי כהן מבודפשט בעדותו:
...בבוקר אור בשעה חמש שמענו מאחורי כותל המרתף שמדברים רוסית ברחוב אז נודענו כי הרחיב ה' לנו ויצאנו כולנו מן המרתף איש את רעהו נשקו בעינים זולגות דמעות של שמחה, ועמדנו להתפלל תפילת שחרית בעש"ק שהי' ר"ח ובאו אחינו בני ישראל כדת מה לעשות זכר לדבר שהקב"ה גאל אותנו ממות לחיים?

התשובה: אמרתי לומר הלל שלם (אף שבראש חודש אומרים רק חצי הלל), ובש"ק בירכנו ברכת הגומל.

המקור: ארכיון יד ושם, 033/1578, עמ' 191.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016