זכור - אמונה בימי השואה


חודש אייר תשס"ו - שישים ואחת שנים לכניעת גרמניה ולשחרור המחנות


תמונה ב'
"יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק" (תהלים קז, יד)

בתמונה: ניצולים בצריפם לאחר שחרור מחנה בוכנוואלדמתוך ארכיון יד ושם.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016